فروردین ۱۷, ۱۳۹۱

مقدمه : صنعت چاپ نيز از جمله بزرگترين و مفيدترين اختراعات بشري و وسيله انتقال انديشه ها و عواطف بسياري از علماو دانشمندان و فلاسفه و اهل هنر براي ميلياردها مردم در طول تاريخ بوده است. چاپ به فن و صنعت تکثير نقوش دو بعدي (حروف، ارقام، خطوط و تصاوير و … ) به وسيله انداختن اثر اين نقوش به روي کاغذ و پارچه يا مواد ديگر گفته مي‌شود. نخستين گام بزرگ در پيشرفت فن چاپ اختراع «حروف قابل انتقال»...

فروردین ۱۷, ۱۳۹۱

Our team of professionals is always ready to undertake any project, no matter how challenging. Communication of your brand values in today’s environment is important. We craft engaging multi-platform experiences.

فروردین ۱۷, ۱۳۹۱

We craft engaging multi-platform experiences. Our team of professionals is always ready to undertake any project, no matter how challenging. Clear communication of your brand values.

فروردین ۱۷, ۱۳۹۱

The current project is designed to improve access to taxonomic records and microphotographs of freshwater zooplankton. The project integrates a large database of zooplankton.