با ما در ارتباط باشد

بوکان خیابان استاد هیمن پاساژ یاسا طبقه زیر زمین
شماره تماس دفتر: ۶۱۹۹۳ ۴۶۲ ۰۴۴
تماس با مدیریت (سلیمان شریفی) : ۶۹۶۴ ۳۸۱ ۰۹۱۴